moja oferta

Moje podejście do biznesu

moja wizja

Produktywność i efektywność są osią moich zmian

Każdego dnia biznesy starają się choć o krok przybliżyć się lub prześcignąć konkurencję.

Wszyscy pasjonują się sukcesami takich firm jak Apple, Amazon,  Facebook.

A co gdyby był prostszy i pewny sposób by zapewnić firmie przewagę?

Odpowiedzą jest efektywność i produktywność.  Biegnąc szybciej niż konkurenci – przegonimy ich.

Zapoznaj się z moim wsparciem i usługami, które to zapewniają.

Prezenatcja na temat networkingu
Moja książka o networkingu wydana

Zapewniam sprawniejszą organizację

Zapewniam efekt finansowy

Zapewniam pewność rezultatu

Zapewniam zmienioną, sprawniejszą organizację, która trwale generuje lepsze wyniki

Zapewniam diagnozę

Rozumienie procesów, mechanizmów i najlepszych praktyk biznesowych z wielu branż pozwala mi operować archetypami biznesowymi i budować optymalny obraz organizacji na podstawie wyjściowych parametrów rynkowych i organizacyjnych. Następnie porównuję do niego stan aktualny, co pozwala mi szybko identyfikować miejsca i potencjały poprawy. To unikalne (bo wymagające dużego doświadczenia) podejście będące rozwinięciem metody benchmarku (porównania do praktyk i wskaźników branżowych), które daje najwyższe rezultaty.

Zapewniam receptę

Odpowiedź na pytanie "Co należny zrobić?" nie jest proste, jeżeli zależy na maksymalizacji skuteczności, efektu, kompatybilności z organizacją, redukcji opory przed zmianą i trwałości.

Moja recepta uwzględnia 5 wymiarów badanych podczas diagnozy:

 1. Analizę szczegółową i krzyżową danych,
 2. Obserwacje rzeczywistego przebiegu procesu,
 3. Badania behawioralne,
 4. Raporty odchyleń obserwowanych procesów,
 5. Diagnozowanie przyczyn.

Pozwala to nie tylko skupić się na technicznym i procesowym rozwiązaniu, ale również uwzględnić "miękki" aspekt organizacyjny.

Zapewniam zestaw rozwiązań i narzędzi

Głębokie rozumienie ich działania pozwala dostosować je do zdiagnozowanych potrzeb i możliwości firmy

Zapewniam wdrożenie

Zmiana jest jest dostosowania i uruchomiona w organizacji. 4 etapy: projektowanie, testowanie, wdrożenie i nadzorowanie zapewniają, że praktyki i narzędzia działają poprawnie w konkretnej organizacji i zestawie pracowników i dają oczekiwany rezultat.

Zapewniam transfer wiedzy

Zmiany, nowe narzędzia i praktyki biznesowe wymagają nowych lub rozwiniętych wiedzy i kompetencji. To również wchodzi w zakres mojego wsparcia.

Zapewniam efekt finansowy

Zapewniam oszczędności

Oszczędności to redukcja marnotrawstwa i nieefektywności podczas realizacji ustalonych w firmie funkcji i procesów. Przeliczane są one na pieniądze mające wpływ na poprawę wyniku finansowego.

Zapewniam marżę

Marża jest odzwierciedleniem wartości dodanej jaką dostarczamy klientom. By ją zwiększać najczęściej adresuję w zakresie zmian 3 kierunki:

 1. Wzrost przychodów
 2. Wzrost cen
 3. Nowe wartościowe produkty

Zapewniam kluczowe wskaźniki i ich poprawę

Właścicielom i zarządzającym przede wszystkich chodzi o efektywność finansową firmy. Firma to złożony system. Efekt finalny wynika ze skuteczności poszczególnych elementów oraz ich synchronizacji i uspójnienia. To dlatego w poszczególnych obszarach i procesach identyfikowane są wskaźniki, które odpowiadają za wspólną zsynchronizowaną pracę. Poprawa tych wskaźników doprowadzi do skutku jakim są wyniki finansowe.

Zapewniam skuteczność zmian i pewność rezultatu

 

Doświadczenie

28+ lat doświadczenia; 18+ lat wdrażania zmian; 38+ projektów zmiany są najlepszym dowodem mojej skuteczności.

SUCCESS FEE - moje wynagrodzenie zależy od sukcesu zmian

Biorę odpowiedzialności za zmiany, które proponuję i wdrażam. Część wynagrodzenia jest uzależniona od sukcesu.

GWARANCJA  - brak rezultatu może oznaczać zwrot części wynagrodzenia

Biorę odpowiedzialności za zmiany, które proponuję i wdrażam. W przypadku braku założonego efektu mogę zwrócić umówioną część wynagrodzenia.

Primum non nocere (z łac. „po pierwsze nie szkodzić”) -  Zapewniam bezpieczeństwo biznesu

Nie proponuję zmian obarczonych ryzykiem

 • pogorszenia obecnego poziomu funkcjonowania,
 • zwiększania nakładów,
 • wymagających inwestycji.
referencje

Co o mojej pracy mówią klienci

moje przewagi

Dlaczego współpraca ze mną jest dobrym wyborem:

Posiadam unikalny zestaw doświadczeń, kompetencji, narzędzi i praktyk. Dostarczam umówiony rezultat.

moja oferta

Moje podejście do biznesu

Misja

Pomagam polskim firmom zwiększać efektywność operacyjną i biznesową by mogły stanąć na równi z globalnymi liderami swoich branż.

Wizja

Moi klienci, dzięki sprawniejszym biznesom przesuwają się na czoło peletonu swoich konkurentów co roku zwiększając zyski.

Wartości

Uczciwość, zaufanie, pomoc w rozwoju, cierpliwość, bezpieczeństwo biznesu, proaktywność, wymierne efekty.

280
+

lat doświadczenia

180
+

lat wdrażania zmian

380
+

projektów zmiany

20
+

metodyki biznesowe

80
+

książek bienzsowych

1300
+

artykułów i prelekcji

KONTAKT

Jeżeli czujesz, że Twoja firma mogłaby skorzystać na proponowanym przeze mnie podejściu, wypełnij poniższy formularz. Skontaktuję się by poznać sytuację firmy i jej potrzeby oraz zdiagnozować skalę możliwości poprawy.
Etap 1 – DIAGNOZA nie wiąże się z żadnymi kosztami.

Przesyłane wiadomości nie są zapisywane.
Pola oznaczone znakiem * są wymagane

  #zikzag_carousel_662a06d6afdc9 .slick-arrow:before, #zikzag_carousel_662a06d6afdc9 .slick-arrow:after { border-color: #222222; } #zikzag_carousel_662a06d6afdc9 .slick-arrow{ background-color: #222222; }#zikzag_carousel_662a06d6afdc9 .slick-arrow:hover { background-color: #989898; } #zikzag_carousel_662a06d6afdc9 .slick-arrow:hover:after, #zikzag_carousel_662a06d6afdc9 .slick-arrow:hover:before { border-color: #989898; }