KIM JESTEM

Ekspertem efektywności biznesowej i operacyjnej z portfolio ponad 20-tu zrealizowanych projektów wdrażania zmian.
Specjalizacja: produkcja i logistyka.
Orędownikiem produktywności. Wizjonerem, mówcą dzielącym się swoimi doświadczeniami.
Autorem 8 książek z zakresu usprawniania biznesu i wdrażania zmian, oraz 2 metodyk biznesowych.
Założycielem i członkiem Rady Dyrektorów Stowarzyszenia Interim Managers.

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ I JAK MOGĘ POMÓC


Usprawnić część firmy lub proces

Wdrożyć najlepsze praktyki i nowoczesne techniki prowadzenia biznesu.

 


Transformować firmę, wdrożyć innowacje

Przeprowadzić kompleksową zmianę i transformować firmę do nowych, trudniejszych warunków rynkowych.

 


Profesjonalizować firmę rodzinną

Usystematyzować funkcjonowanie,przenieść cześć odpowiedzialności na pracowników, odciążyć właściciela.

 


Zdiagnozować powody trudności

Zrobić przegląd funkcjonowania firmy i wskazać miejsca wymagające poprawy, przez które wycieka najwięcej zysków.

 


Podzielić się wiedzą i doświadczeniem

Pomóc spojrzeć na sytuację z perspektywy doświadczeń ponad 20 projektów wdrażania zmian biznesowych. Podpowiedzieć jak to zrobili inni.