CZYM JEST PROFESJONALIZACJA

Profesjonalizacja to uniezależnienie firmy od jej właściciela i twórcy, tak by bez jego bezpośredniego wpływu i nadzoru mogła generować zyski na dotychczasowym poziomie i rozwijać się.

KIEDY JEST POTRZEBNA

SUKCESJA
Ubranie tajników sukcesu w standardy biznesowe by następcy mogli je kontynuować.

Obecnie, lub w niedalekiej przyszłości wiele polskich firm właścicielskich, nazywanych często firmami rodzinnymi, stanie przed wyzwaniem przeprowadzenia sukcesji.
Sukcesję najczęściej postrzega się jako zestaw zagadnień prawnych i majątkowych, których uporządkowanie niezbędne jest do przekazania firmy dzieciom.
Podejście to nie uwzględnia najcenniejszego elementu, który sprawił że firma odniosła sukces. Często powód sukcesu jest nieuświadomiony i leży w intuicyjnym prowadzeniu biznesu przez twórcę i właściciela. Jeśli dzieci przez dłuższy czas nie obserwowały wszelkich tajników prowadzenia firmy przez rodziców, nie ma możliwości przekazania im owego tajnego składnika sukcesu.
Profesjonalizacja jest sposobem na opisanie sposobu funkcjonowania firmy, oraz jej kluczowych czynników sukcesu przy pomocy standardowych rozumianych w biznesie pojęć, koncepcji i narzędzi, tak by można było je przekazać następcom w zrozumiały dla nich sposób. Dzięki temu będą mogli oni kontynuować sukces firmy.

ZARZĄDZANIE DUŻĄ FIRMĄ
Efektywne kierowanie pracą organizacji, której wielkość przekroczyła możliwość codziennej osobistej kontroli właściciela.

Po przekroczeniu granicy rozmiaru firmy, ponad którą właściciel nie jest w stanie wszystkiego kontrolować jednoosobowo, koniecznością staje się precyzyjna komunikacja opisująca sposób realizacji procesów, tak by wola właściciela docierała do najdalszych zakątków firmy bez jego osobistego udziału. Profesjonalizacja dostarcza do tego sprawdzonych narzędzi i praktyk.

SPRZEDAŻ FIRMY
Zapewnienie firmie należnej wysokiej wartości w oczach wielu kupujących.

Dla każdego właściciela jego firma jest jak dziecko, któremu poświęcił większą część swojego życia i energii. Nic dziwnego, że postrzega on ją jako ogromną wartość.
Jednak firma, która swój sukces zawdzięcza intuicyjnemu, jednoosobowemu zarządzaniu przez właściciela ma niewielką wartość rynkową wtedy, gdy tego właściciela w niej zabraknie. Sposobem na zachowanie przez firmę należnej jej wysokiej wartości jest uniezależnienie jej od właściciela, tak by mogła bez jego codziennego bezpośredniego udziału sprawnie funkcjonować i generować zyski.

ETAPY PROFESJONALIZACJI

W procesie profesjonalizacji analizuje się kluczowe czynniki sukcesu, które często intuicyjnie stosował dotychczasowy właściciel i tłumaczy się je na sprawdzone i opisane narzędzia, techniki i metodyki prowadzenia biznesu, tak by można było przekazywać je kolejnym zarządzającym.

GŁÓWNE ETAPY PROCESU PROFESJONALIZACJI

 • Identyfikacja kluczowych czynników sukcesu
 • Dobranie do nich odpowiadającego im zestawu sprawdzonych praktyk biznesowych
 • Materializacja tego zestawu w istniejącej praktyce firmowej
 • Przeniesienie ich na organizację i zespół
 • Wdrożenie
 • Kontrola i korekta
 • Nadzorowanie

DLACZEGO PROFESJONALIZOWAĆ FIRMĘ RAZEM ZE MNĄ

 • Już to robiłem w swojej firmie – Mam na koncie tworzenie, rozwijanie do poziomu lidera w branży, a następnie sprzedaż firmy.
 • Potrafię przełożyć skomplikowane koncepcje biznesowe na proste i zrozumiałe narzędzia – jestem autorem 2 metodyk biznesowych.
 • Mam doświadczenie ponad 20 projektów wdrażania zmiany, oraz ponad 30 analiz. Pracowałem jako prezes zarządu, menadżer, interim menadżer, konsultant – to unikalny zestaw doświadczeń i wiedzy.
 • Rozumiem unikalną specyfikę polskich firm właścicielskich i rodzinnych. Współpracowałem z nimi wielokrotnie.

CO O MOJEJ PRACY MÓWIĄ KLIENCI

” …Otrzymaliśmy „skrojone” i „dopasowane” do naszych potrzeb narzędzia, systemy zarządzania i rozwiązania bazujące na najlepszych praktykach doskonałości operacyjnej. “

Piotr Bara nowski, Prezes Zarządu, Zakład Pro dukcji Automatyki Sie ciowej S.A.

” …- Ogromna ilość sprawdzonych praktyk biznesowych i narzędzi, które po dostosowaniu mogły być przez nas wykorzystane,
– Rozumienie biznesu, całościowe, globalne spojrzenie na mechanizm współdziałających procesów biznesowych i w tym samym czasie rozumienie pracy pojedynczego pracownika i otaczających go ograniczeń.
Z przyjemnością rekomenduję współpracę z Roman Wendt. “

Marcin Run kiewicz, Członej Zarządu, Commercial Director, Greenyard Fresh Poland S.A.

DOŚWIADCZENIA MOICH PROJEKTÓW PROFESJONALIZACJI

Rekonfiguracja biznesu/usługi dla podniesienia jego opłacalności

Zadanie:
rekonfiguracja biznesu/usługi dla podniesienia jego opłacalności
Branża:
logistyka
Kraj: Polska
Cel:
podniesienie poziomu jakości obsługi, przeprojektowanie
usługi zgodnie z oczekiwaniami klientów, uruchomienie
efektywnego i stale rosnącego procesu sprzedaży, zwiększenie wielkości
sprzedaży
Rola: zarządzanie projektem, wdrożenie
poprzez realizację zadań projektu,
Czas realizacji: 4 miesiące
Największe osiągnięcie:
sprawne uruchomienie efektywnego
procesu sprzedaży, zmiana filozofii zarządzania wykonaniem usługi
polegająca na delegowaniu odpowiedzialności i uprawnień w
dół organizacji.

Opracowanie i wdrożenie strategii marketingowej dla firmy usługowej B2B

Zadanie: opracowanie i wdrożenie strategii strategii
marketingowej dla firmy usługowej B2B
Branża:
usługi B2B
Kraj:
Polska
Cel:
realizacja efektywnej kosztowo strategii marketingowej mającej
na celu zbudowanie ogólnopolskiej marki w sektorze usług B2B
Rola:
opracowanie koncepcji i strategii marketingowej, nadzorowanie
realizacji strategii oraz jej poszczególnych
elementów/akcji
Czas realizacji:
36 miesięcy
Największe osiągnięcie:
wykreowanie najlepiej rozpoznawalnej marki
w branży

Wdrożenie systemu zarządzania jakością serii ISO 9000 w firmie usługowej

Zadanie: przygotowanie
procesów i procedur do wdrożenia ISO 9000, przygotowanie
dokumentacji systemu, wdrożenie systemu, certyfikacja systemu
zarządzania jakością serii ISO 9000.
Branża:
usługi B2B
Kraj:
Polska
Cel: otrzymanie sprawnego systemu
zarządzania jakością wspierającego wykonywanie usług i zarządzanie
relacjami z klientami, certyfikacja systemu
Rola:
kierowanie zespołem projektowym, nadzór nad
wdrożeniem, przeprowadzenie certyfikacji
Czas realizacji:
12 miesięcy
Największe osiągnięcie:
system został wkomponowany w
funkcjonowanie firmy i w naturalny i prosty sposób wspierał
zarządzanie przedsiębiorstwem

Opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju terytorialnego

Zadanie: opracowanie i wdrożenie
strategii rozwoju terytorialnego mającej na celu pokrycie terytorium
całego kraju dla firmy usługowej B2B, przy jednoczesnym
zminimalizowaniu nakładów inwestycyjnych
Branża:

usługi B2B
Kraj:
Polska
Cel:
zbudowanie sieci
oddziałów firmy na terenie całego kraju przy minimalnych
nakładach finansowych
Rola:
opracowanie koncepcji i
strategii rozwoju poprzez franchising, przygotowanie ram finansowych,
biznesowych i prawnych, przeprowadzenie rekrutacji
franchisingobiorców, nadzorowanie tworzenia kolejnych
oddziałów
Czas realizacji:
12 miesięcy
Największe
osiągnięcie:
pozyskanie franchisingobiorców do
współpracy z firmą dopiero wkraczającą na rynek krajowy,
sukces przekonania franchisingobiorców do idei biznesu oraz
proponowanych zasad współpracy

Organizacja contact center

Zadanie:
rekonfiguracja biznesu/usługi dla podniesienia jego opłacalności
Zadanie:
organizacja działu contact center
Branża:
logistyka
Kraj: Polska
Cel:
wprowadzenie zmian do
realizacji procesów sprzedaży i obsługi klienta jako
realizacja strategii poszerzenia bazy klientów w kierunku
segmentów małych i średnich przedsiębiorstw
Rola:
przygotowanie projektu,
zarządzanie projektem, wdrożenie poprzez realizację zadań projektu,
Czas realizacji:
3 miesiące.

Reorganizacja biznesu/usługi transportowej operatora logistycznego Czechy

Zadanie:
rekonfiguracja biznesu/usługi dla podniesienia jego efektywności i
zakresu synergii z innymi działami operatora logistycznego
Branża:
logistyka
Kraj: Czechy
Cel:
określenie strategii rozwoju i planów działania, podniesienie
poziomu jakości obsługi, przeprojektowanie
usługi zgodnie z oczekiwaniami rynku, uruchomienie
efektywnego i stale rosnącego procesu sprzedaży,
Rola: zarządzanie projektem, wdrożenie
poprzez realizację zadań projektu,
Czas realizacji: 6 miesiące

Reorganizacja biznesu/usługi transportowej operatora logistycznego Rumunia

Zadanie:
rekonfiguracja biznesu/usługi dla podniesienia jego efektywności i
zakresu synergii z innymi działami operatora logistycznego
Branża:
logistyka
Kraj: Rumunia
Cel:
określenie strategii rozwoju i planów działania, podniesienie
poziomu jakości obsługi, przeprojektowanie
usługi zgodnie z oczekiwaniami rynku, uruchomienie
efektywnego i stale rosnącego procesu sprzedaży,
Rola: zarządzanie projektem, wdrożenie
poprzez realizację zadań projektu,
Czas realizacji: 6 miesiące

Budowa systemu wynagrodzeń zmiennych dla LUMEL S.A.

Zadanie:
Stworzenie zunifikowanego systemu premiowania dla całej firmy opartego
o system zarządzania przez cele, metodologia zarządzania przez cele.
Branża: Produkcja automotive i
urządzeń elektronicznych
Kraj: Polska
Cel: Podniesienie motywacyjnego
charakteru wynagrodzeń
Rola: Współrealizacja projektu,
zarządzanie projektem,
Czas realizacji: 2 miesiące

Opracowanie i wprowadzenie na rynek nowego produktu dla GRUPA L.S. Sp. z o.o.

Zadanie: Opracowanie i
wprowadzenie na rynek nowego produktu – usługi outsourcingu procesów
około produkcyjnych. Projekt wpisywał się w strategię rozwoju firmy jako
dealera wózków widłowych marki Caterpillar (r)
Branża: Usługi B2B
Kraj: Polska
Cel: Opracowanie i wprowadzenie na rynek nowego produktu
Rola: Realizacja projektu
Czas realizacji: 12 miesięcy

Zmiana struktury organizacyjnej, wdrożenie zarządzania przez cele (MBO) w stoczni

Zadanie:
Zmiana struktury organizacyjnej dla efektywniejszej obsługi procesów produkcyjnych, wdrożenie systemu zarządzania przez cele.
Branża: Przemysł stoczniowy
Wielkość firmy: 300 pracowników; 190 mln PLN przychodu
Kraj: Polska
Cel: Podniesienie efektywności procesów produkcyjnych
Rola: Realizacja projektu,
Czas realizacji: 2 miesiące

Coaching managera logistyki w STOCK Sp. z o.o.

Zadanie:
Wsparcie managera logistyki w procesie poprawy parametrów procesu logistycznego.
Branża: Przemysł spożywczy
Kraj: Polska
Rola: Coach
Czas realizacji: 2 miesiące

Zmiana struktury organizacyjnej, w firmie produkcyjnej wysokich technologii

Zadanie:
Zmiana struktury organizacyjnej dla efektywniejszej obsługi procesów produkcyjnych.
Branża: Przemysł elektroniczny
Wielkość firmy: 1200 pracowników; 230 mln PLN przychodu
Kraj: Polska
Cel: Połączenie dwóch organizacji
Rola: Współrealizacja projektu,
Czas realizacji: 3 miesiące

Wdrożenie zarządzania przez cele (MBO) u producenta konstrukcji stalowych

Zadanie:
Wykonanie opisów stanowisk dla kadry kierowniczej, kaskadowanie odpowiedzialności, wdrożenie systemu zarządzania przez cele.
Branża: Przemysł metalowy
Wielkość firmy: 150 pracowników; 100 mln PLN przychodu
Kraj: Polska
Cel: Podniesienie efektywności procesów produkcyjnych
Rola: Realizacja projektu,
Czas realizacji: 2 miesiące

Przemodelowanie sieci dystrybucji producenta żywności

Zadanie:Zaprojektowanie optymalnej kosztowo sieci dystrybucji dostosowanie jej do rozszerzającej się bazy klientów. Przygotowanie dedykowanego algorytmu podział kosztów logistycznych, przygotowanie modeli logistycznych oraz prognozowania kosztów dostawy do pojedynczych punktów na terenie całego kraju. Wytypowanie KPI i przygotowanie systemu zarządzanie przez cele w obszarze dystrybucji.
Branża: Produkcja żywności
Wielkość firmy: 300 pracowników; 100 mln PLN przychodu.
Kraj: Polska
Rola: Konsultant, realizacja projektu.
Czas realizacji: 3 miesiące
Cel: Optymalizacja i redukcja kosztów logistycznych umożliwienie zarządzania cenami i kosztami.

Wdrożenie zarządzania przez cele (MBO) w PKP S.A.

Zadanie:
Wdrożenie systemu zarządzania przez cele.
Branża: Holding zarządzający transportem i infrastrukturą
Wielkość firmy: 1200 pracowników; 700 mln PLN przychodu
Kraj: Polska
Rola: Konsultant, realizacja projektu.
Czas realizacji: 2 miesiące

Wdrożenie najlepszych praktyk operacyjnych w zakładzie produkcyjnym żywności

Zadanie:Analiza możliwości podniesienia sprawności procesów biznesowych, zaprojektowanie i wdrożenie narzędzi dla usprawnienia procesów.
Branża: Produkcja żywności, piekarnia
Wielkość firmy: 600 pracowników; 60 mln PLN przychodu.
Kraj: Polska
Rola: Interim manger, realizacja projektu.
Czas realizacji: 4 miesiące
Cel: Opracowanie, dostosowanie do potrzeb i wdrożenie zestawu najlepszych praktyk w wybranych procesach biznesowych.
Produkty: Elementy ładu organizacyjnego, w tym kaskada odpowiedzialności, zakresy odpowiedzialności kadry kierowniczej, zapotrzebowanie na pracę w obszarach i pionach; Proces zarządzania wytwarzaniem w wdrażaniem do produkcji nowych produktów, Proces kompleksowego zarządzania jakością.

KONTAKT

Jeżeli czujesz, że Twoja firma mogłaby skorzystać na proponowanym przeze mnie podejściu, wypełnij poniższy formularz. Skontaktuję się by poznać sytuację firmy i jej potrzeby.

[ninja_form id=1]