SUKCESY MOICH PROJEKTÓW

PROJEKTY TRANSFORMACJI BIZNESU

Rekonfiguracja biznesu/usługi dla podniesienia jego opłacalności

Zadanie: rekonfiguracja biznesu/usługi dla podniesienia jego opłacalności
Branża:
logistyka
Kraj: Polska
Cel:
podniesienie poziomu jakości obsługi, przeprojektowanie usługi zgodnie z oczekiwaniami klientów, uruchomienie efektywnego i stale rosnącego procesu sprzedaży, zwiększenie wielkości sprzedaży
Rola: zarządzanie projektem, wdrożenie poprzez realizację zadań projektu,
Czas realizacji: 4 miesiące
Największe osiągnięcie:
sprawne uruchomienie efektywnego procesu sprzedaży, zmiana filozofii zarządzania wykonaniem usługi polegająca na delegowaniu odpowiedzialności i uprawnień w dół organizacji.

Opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju terytorialnego

Zadanie: opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju terytorialnego mającej na celu pokrycie terytorium całego kraju dla firmy usługowej B2B, przy jednoczesnym zminimalizowaniu nakładów inwestycyjnych
Branża:
usługi B2B
Kraj:
Polska
Cel:
zbudowanie sieci oddziałów firmy na terenie całego kraju przy minimalnych nakładach finansowych
Rola:
opracowanie koncepcji i strategii rozwoju poprzez franchising, przygotowanie ram finansowych, biznesowych i prawnych, przeprowadzenie rekrutacji franchisingobiorców, nadzorowanie tworzenia kolejnych oddziałów
Czas realizacji:
12 miesięcy
Największe osiągnięcie:
pozyskanie franchisingobiorców do współpracy z firmą dopiero wkraczającą na rynek krajowy, sukces przekonania franchisingobiorców do idei biznesu oraz proponowanych zasad współpracy

Reorganizacja systemu zarządzania w Cementowni WARTA S.A.

Zadanie: Reorganizacja systemu zarządzania w Cementowni WARTA S.A. Wygenerowanie oszczędności na poziomie 7 milionów złotych rocznie w wyniku wprowadzonych zmian.
Branża: produkcja cementu
Kraj: Polska
Cel: Optymalizacja zapotrzebowania na zasoby (paca, dostępność urządzeń) poprzez planowanie w procesie załadunku i dystrybucji. Wdrożenie mechanizmów kontroli efektywności wykorzystania zasobów w procesie produkcyjnym. Reorganizacja służb utrzymania ruchu. Podniesienie efektywności zakupów, przetargów remontowych, przetargów na usługi transportowe.
Rola: zarządzanie projektem, wdrożenie poprzez realizację zadań projektu,
Czas realizacji: 8 miesięcy
Największe osiągnięcie: Reorganizacja służb utrzymania ruchu w oparciu o podstawy TPM (Total Productive Maintenance). Reorganizacja dystrybucji cementu luzem i obniżenie cen kontraktowanych usług transportowych o 8%;

Reorganizacja systemu zarządzania w WIGOLEN S.A.

Zadanie: Reorganizacja systemu zarządzania w WIGOLEN S.A. Wygenerowanie oszczędności na poziomie 1,2 miliona złotych rocznie w wyniku wprowadzonych zmian.
Branża: produkcja tkanin technicznych
Kraj: Polska
Cel: Poprawa funkcjonowania w służbach utrzymania ruchu, wydziale produkcyjnym; sprzedaży.
Rola: nadzór dyrektora projektu, współzarządzanie projektem,
Czas realizacji: 4 miesiące

Reorganizacja systemu zarządzania w YAWAL S.A.

Zadanie: Reorganizacja systemu zarządzania w YAWAL S.A. Wygenerowanie oszczędności na poziomie 1 miliona złotych rocznie w wyniku wprowadzonych zmian.
Branża: produkcja profili aluminiowych
Kraj: Polska
Cel: Poprawa funkcjonowania w obszarach produkcja, transport i logistyka, magazyn.
Rola: nadzór dyrektora projektu, współzarządzanie projektem,
Czas realizacji: 6 miesięcy

Reorganizacja systemu zarządzania w HAVO Sp z o.o.

Zadanie: Reorganizacja systemu zarządzania w HAVO Sp z o.o. Wygenerowanie oszczędności na poziomie 1,5 miliona złotych rocznie w wyniku wprowadzonych zmian.
Branża: Sprzedaż detaliczna i hurtowa RTV i AGD
Kraj: Polska
Cel: Poprawa funkcjonowania w obszarach transport i logistyka, magazyn, ściąganie należności,  sprzedaż hurtowa, sprzedaż detaliczna.
Rola: nadzór dyrektora projektu, współzarządzanie projektem,
Czas realizacji: 6 miesięcy

Reorganizacja operacyjna firmy produkcyjnej

Zadanie: Reorganizacja systemu zarządzania w firmie produkcyjnej. Wygenerowanie oszczędności na poziomie 6,7 milionów złotych rocznie w wyniku wprowadzonych zmian.
Branża: Poligrafia i produkcja multimediów
Wielkość firmy: 700 pracowników; 210 mln PLN przychodu
Kraj: Polska
Cel: Optymalizacja zapotrzebowania na zasoby poprzez planowanie w procesie produkcyjnym. Wdrożenie mechanizmów kontroli efektywności wykorzystania zasobów w procesie produkcyjnym. Redukcja odpadów i braków.
Rola: zarządzanie projektem, wdrożenie poprzez realizację zadań projektu,
Czas realizacji: 5 miesięcy
Największe osiągnięcie: Poprawa efektywności wykorzystania zasobów ludzkich o 20% oraz redukcja odpadu produkcyjnego papieru o 35%.

Dostosowanie firmy do zmiennych warunków rynkowych dla producenta maszyn

Zadanie: Dostosowanie modelu funkcjonowania firmy do zmiennych warunków rynkowych, podniesienie efektywności i obniżenie kosztów procesu produkcyjnego, redukcja zaangażowanego kapitału obrotowego, skrócenie realizacji zamówień.
Branża: Produkcja maszyn i urządzeń
Wielkość firmy: 160 pracowników; 50 mln PLN przychodu
Kraj: Polska
Rola: Realizacja projektu,
Czas realizacji: 7 miesiące
Największe osiągnięcie: Redukcja pracy w toku o 73%, Zmniejszenie zaangażowanego kapitału obrotowego o 21%, wzrost efektywności produkcji o 7%.

Reorganizacja operacyjna firmy produkcyjnej

Zadanie: Reorganizacja systemu zarządzania w firmie produkcyjnej. Wdrożenie najlepszych praktyk biznesowych i operacyjnych
Branża: Produkcja metalowa
Wielkość firmy: 200 pracowników; 40 mln PLN przychodu
Kraj: Polska
Cel: Optymalizacja zapotrzebowania na zasoby poprzez planowanie w procesie produkcyjnym. Wdrożenie mechanizmów kontroli efektywności wykorzystania zasobów w procesie produkcyjnym. Redukcja odpadów i braków i reklamacji. Podniesienie terminowości dostaw.
Rola: Zarządzanie projektem, wdrożenie poprzez realizację zadań projektu,
Czas realizacji: 6 miesięcy
Produkty: Ład organizacyjny, w tym kaskada odpowiedzialności, zakresy odpowiedzialności kadry kierowniczej, system wynagradzania, system premiowania, zarządzania przez cele, zestaw KPI; Systemy zarządzania: produkcji, zakupów, kontroli jakości, planowania, sprzedaży z kompletem narzędzi i najlepszych praktyk.

PROJEKTY PROFESJONALIZACJI ORAGNIZACJI

Rekonfiguracja biznesu/usługi dla podniesienia jego opłacalności

Zadanie: rekonfiguracja biznesu/usługi dla podniesienia jego opłacalności
Branża:
logistyka
Kraj: Polska
Cel:
podniesienie poziomu jakości obsługi, przeprojektowanie usługi zgodnie z oczekiwaniami klientów, uruchomienie efektywnego i stale rosnącego procesu sprzedaży, zwiększenie wielkości sprzedaży
Rola: zarządzanie projektem, wdrożenie poprzez realizację zadań projektu,
Czas realizacji: 4 miesiące
Największe osiągnięcie:
sprawne uruchomienie efektywnego procesu sprzedaży, zmiana filozofii zarządzania wykonaniem usługi polegająca na delegowaniu odpowiedzialności i uprawnień w dół organizacji.

Opracowanie i wdrożenie strategii marketingowej dla firmy usługowej B2B

Zadanie: opracowanie i wdrożenie strategii strategii marketingowej dla firmy usługowej B2B
Branża:
usługi B2B
Kraj:
Polska
Cel:
realizacja efektywnej kosztowo strategii marketingowej mającej na celu zbudowanie ogólnopolskiej marki w sektorze usług B2B
Rola:
opracowanie koncepcji i strategii marketingowej, nadzorowanie realizacji strategii oraz jej poszczególnych elementów/akcji
Czas realizacji:
36 miesięcy
Największe osiągnięcie:
wykreowanie najlepiej rozpoznawalnej marki w branży

Wdrożenie systemu zarządzania jakością serii ISO 9000 w firmie usługowej

Zadanie: przygotowanie procesów i procedur do wdrożenia ISO 9000, przygotowanie dokumentacji systemu, wdrożenie systemu, certyfikacja systemu zarządzania jakością serii ISO 9000.
Branża:
usługi B2B
Kraj:
Polska
Cel: otrzymanie sprawnego systemu zarządzania jakością wspierającego wykonywanie usług i zarządzanie relacjami z klientami, certyfikacja systemu
Rola:
kierowanie zespołem projektowym, nadzór nad wdrożeniem, przeprowadzenie certyfikacji
Czas realizacji:
12 miesięcy
Największe osiągnięcie:
system został wkomponowany w funkcjonowanie firmy i w naturalny i prosty sposób wspierał zarządzanie przedsiębiorstwem

Opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju terytorialnego

Zadanie: opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju terytorialnego mającej na celu pokrycie terytorium całego kraju dla firmy usługowej B2B, przy jednoczesnym zminimalizowaniu nakładów inwestycyjnych
Branża:
usługi B2B
Kraj:
Polska
Cel:
zbudowanie sieci oddziałów firmy na terenie całego kraju przy minimalnych nakładach finansowych
Rola:
opracowanie koncepcji i strategii rozwoju poprzez franchising, przygotowanie ram finansowych, biznesowych i prawnych, przeprowadzenie rekrutacji franchisingobiorców, nadzorowanie tworzenia kolejnych oddziałów
Czas realizacji:
12 miesięcy
Największe osiągnięcie:
pozyskanie franchisingobiorców do współpracy z firmą dopiero wkraczającą na rynek krajowy, sukces przekonania franchisingobiorców do idei biznesu oraz proponowanych zasad współpracy

Organizacja contact center

Zadanie: rekonfiguracja biznesu/usługi dla podniesienia jego opłacalności
Zadanie:
organizacja działu contact center
Branża:
logistyka
Kraj: Polska
Cel:
wprowadzenie zmian do realizacji procesów sprzedaży i obsługi klienta jako realizacja strategii poszerzenia bazy klientów w kierunku segmentów małych i średnich przedsiębiorstw
Rola:
przygotowanie projektu, zarządzanie projektem, wdrożenie poprzez realizację zadań projektu,
Czas realizacji:
3 miesiące.

Reorganizacja biznesu/usługi transportowej operatora logistycznego Czechy

Zadanie: rekonfiguracja biznesu/usługi dla podniesienia jego efektywności i zakresu synergii z innymi działami operatora logistycznego
Branża:
logistyka
Kraj: Czechy
Cel:
określenie strategii rozwoju i planów działania, podniesienie poziomu jakości obsługi, przeprojektowanie usługi zgodnie z oczekiwaniami rynku, uruchomienie efektywnego i stale rosnącego procesu sprzedaży,
Rola: zarządzanie projektem, wdrożenie poprzez realizację zadań projektu,
Czas realizacji: 6 miesiące

Reorganizacja biznesu/usługi transportowej operatora logistycznego Rumunia

Zadanie: rekonfiguracja biznesu/usługi dla podniesienia jego efektywności i zakresu synergii z innymi działami operatora logistycznego
Branża:
logistyka
Kraj: Rumunia
Cel:
określenie strategii rozwoju i planów działania, podniesienie poziomu jakości obsługi, przeprojektowanie usługi zgodnie z oczekiwaniami rynku, uruchomienie efektywnego i stale rosnącego procesu sprzedaży,
Rola: zarządzanie projektem, wdrożenie poprzez realizację zadań projektu,
Czas realizacji: 6 miesiące

Budowa systemu wynagrodzeń zmiennych dla LUMEL S.A.

Zadanie: Stworzenie zunifikowanego systemu premiowania dla całej firmy opartego o system zarządzania przez cele, metodologia zarządzania przez cele.
Branża: Produkcja automotive i urządzeń elektronicznych
Kraj: Polska
Cel: Podniesienie motywacyjnego charakteru wynagrodzeń
Rola: Współrealizacja projektu, zarządzanie projektem,
Czas realizacji: 2 miesiące

Opracowanie i wprowadzenie na rynek nowego produktu dla GRUPA L.S. Sp. z o.o.

Zadanie: Opracowanie i wprowadzenie na rynek nowego produktu – usługi outsourcingu procesów około produkcyjnych. Projekt wpisywał się w strategię rozwoju firmy jako dealera wózków widłowych marki Caterpillar (r)
Branża: Usługi B2B
Kraj: Polska
Cel: Opracowanie i wprowadzenie na rynek nowego produktu
Rola: Realizacja projektu
Czas realizacji: 12 miesięcy

Zmiana struktury organizacyjnej, wdrożenie zarządzania przez cele (MBO) w stoczni

Zadanie: Zmiana struktury organizacyjnej dla efektywniejszej obsługi procesów produkcyjnych, wdrożenie systemu zarządzania przez cele.
Branża: Przemysł stoczniowy
Wielkość firmy: 300 pracowników; 190 mln PLN przychodu
Kraj: Polska
Cel: Podniesienie efektywności procesów produkcyjnych
Rola: Realizacja projektu,
Czas realizacji: 2 miesiące

Coaching managera logistyki w STOCK Sp. z o.o.

Zadanie: Wsparcie managera logistyki w procesie poprawy parametrów procesu logistycznego.
Branża: Przemysł spożywczy
Kraj: Polska
Rola: Coach
Czas realizacji: 2 miesiące

Zmiana struktury organizacyjnej, w firmie produkcyjnej wysokich technologii

Zadanie: Zmiana struktury organizacyjnej dla efektywniejszej obsługi procesów produkcyjnych.
Branża: Przemysł elektroniczny
Wielkość firmy: 1200 pracowników; 230 mln PLN przychodu
Kraj: Polska
Cel: Połączenie dwóch organizacji
Rola: Współrealizacja projektu,
Czas realizacji: 3 miesiące

Wdrożenie zarządzania przez cele (MBO) u producenta konstrukcji stalowych

Zadanie: Wykonanie opisów stanowisk dla kadry kierowniczej, kaskadowanie odpowiedzialności, wdrożenie systemu zarządzania przez cele.
Branża: Przemysł metalowy
Wielkość firmy: 150 pracowników; 100 mln PLN przychodu
Kraj: Polska
Cel: Podniesienie efektywności procesów produkcyjnych
Rola: Realizacja projektu,
Czas realizacji: 2 miesiące

Przemodelowanie sieci dystrybucji producenta żywności

Zadanie:Zaprojektowanie optymalnej kosztowo sieci dystrybucji dostosowanie jej do rozszerzającej się bazy klientów. Przygotowanie dedykowanego algorytmu podział kosztów logistycznych, przygotowanie modeli logistycznych oraz prognozowania kosztów dostawy do pojedynczych punktów na terenie całego kraju. Wytypowanie KPI i przygotowanie systemu zarządzanie przez cele w obszarze dystrybucji.
Branża: Produkcja żywności
Wielkość firmy: 300 pracowników; 100 mln PLN przychodu.
Kraj: Polska
Rola: Konsultant, realizacja projektu.
Czas realizacji: 3 miesiące
Cel: Optymalizacja i redukcja kosztów logistycznych umożliwienie zarządzania cenami i kosztami.

Wdrożenie zarządzania przez cele (MBO) w PKP S.A.

Zadanie: Wdrożenie systemu zarządzania przez cele.
Branża: Holding zarządzający transportem i infrastrukturą
Wielkość firmy: 1200 pracowników; 700 mln PLN przychodu
Kraj: Polska
Rola: Konsultant, realizacja projektu.
Czas realizacji: 2 miesiące

Wdrożenie najlepszych praktyk operacyjnych w zakładzie produkcyjnym żywności

Zadanie:Analiza możliwości podniesienia sprawności procesów biznesowych, zaprojektowanie i wdrożenie narzędzi dla usprawnienia procesów.
Branża: Produkcja żywności, piekarnia
Wielkość firmy: 600 pracowników; 60 mln PLN przychodu.
Kraj: Polska
Rola: Interim manger, realizacja projektu.
Czas realizacji: 4 miesiące
Cel: Opracowanie, dostosowanie do potrzeb i wdrożenie zestawu najlepszych praktyk w wybranych procesach biznesowych.
Produkty: Elementy ładu organizacyjnego, w tym kaskada odpowiedzialności, zakresy odpowiedzialności kadry kierowniczej, zapotrzebowanie na pracę w obszarach i pionach; Proces zarządzania wytwarzaniem w wdrażaniem do produkcji nowych produktów, Proces kompleksowego zarządzania jakością.

PROJEKTY USPRAWNIENIA CZĘŚCI FIRMY

Podniesienia efektywności sprzedaży i obsługi klienta

Zadanie: podniesienia efektywności sprzedaży i jakości obsługi klienta poprzez reorganizację posiadanych zasobów
Branża: usługi B2B
Kraj: Polska
Cel: zwiększenie efektywności działu handlowego mierzonej jako wzrost przychodów, podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników działu handlowego oraz działu obsługi klienta, podniesienie zaangażowania pracowników w realizowane przez siebie zadania i zwiększenie ich satysfakcji z pracy, podniesienie jakości obsługi klienta poprzez eliminację najczęstszych potknięć i wprowadzenie zmian w procesach i procedurach
Rola: przygotowanie projektu, zarządzanie projektem, wdrożenie poprzez realizację zadań projektu, monitorowanie i utrwalanie efektów projektu
Czas realizacji: 6 miesięcy
Największe osiągnięcie: podniesienie efektywności sprzedaży i obsługi klienta skutkujący 31% wzrostem przychodów i zmniejszeniem reklamacji o 15%.

Opracowanie i wprowadzenie na rynek nowego produktu dla GRUPA L.S. Sp. z o.o.

Zadanie: Opracowanie i wprowadzenie na rynek nowego produktu – usługi outsourcingu procesów około produkcyjnych. Projekt wpisywał się w strategię rozwoju firmy jako dealera wózków widłowych marki Caterpillar (r)
Branża: Usługi B2B
Kraj: Polska
Cel: Opracowanie i wprowadzenie na rynek nowego produktu
Rola: Realizacja projektu
Czas realizacji: 12 miesięcy

Coaching managera logistyki w STOCK Sp. z o.o.

Zadanie: Wsparcie managera logistyki w procesie poprawy parametrów procesu logistycznego.
Branża: Przemysł spożywczy
Kraj: Polska
Rola: Coach
Czas realizacji: 2 miesiące

Dostosowanie firmy do zmiennych warunków rynkowych dla producenta maszyn

Zadanie: Dostosowanie modelu funkcjonowania firmy do zmiennych warunków rynkowych, podniesienie efektywności i obniżenie kosztów procesu produkcyjnego, redukcja zaangażowanego kapitału obrotowego, skrócenie realizacji zamówień.
Branża: Produkcja maszyn i urządzeń
Wielkość firmy: 160 pracowników; 50 mln PLN przychodu
Kraj: Polska
Rola: Realizacja projektu,
Czas realizacji: 7 miesiące
Największe osiągnięcie: Redukcja pracy w toku o 73%, Zmniejszenie zaangażowanego kapitału obrotowego o 21%, wzrost efektywności produkcji o 7%.

Reorganizacja obszaru procesu produkcji producenta mebli

Zadanie:Reorganizacja obszaru produkcja, przygotowanie i wdrożenie systemu zarządzania obszarem produkcja.
Branża: Produkcja mebli
Wielkość firmy: 200 pracowników; 20 mln PLN przychodu
Kraj: Polska
Rola: Konsultant, nadzorowanie managera projektu,
Czas realizacji: 3 miesiące Cel: Reorganizacja i podniesienie efektywności procesu produkcyjnego zapewnienie jakości, wprowadzenie zasad elastyczności dostosowujących zdolności produkcyjne do popytu.

Redukcja zaangażowania kapitału obrotowego u producenta maszyn

Zadanie:Przebudowa wewnętrznych przebiegów procesów planowania i realizacji zamówień oraz zwiększenia elastyczności produkcji w celu zmniejszenia zaangażowania kapitału obrotowego.
Branża: Produkcja maszyn i urządzeń
Wielkość firmy: 160 pracowników; 50 mln PLN przychodu.
Kraj: Polska
Rola: Konsultant, realizacja projektu.
Czas realizacji: 3 miesiące
Cel: Zmniejszenie zaangażowanego kapitału obrotowego o 10%.

Przebudowa i podniesienie efektywności procesu zakupów sieci handlowej

Zadanie:Zaprojektowanie i wdrożenie optymalnego kosztowo procesu zakupów produktów i usług inwestycyjnych oraz zakupów wspierających procesy. Opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania zakupami.
Branża: Handel detaliczny optyką
Wielkość firmy: 1200 pracowników; 300 mln PLN przychodu.
Kraj: Polska
Rola: Interim manger, realizacja projektu.
Czas realizacji: 4 miesiące
Cel: Optymalizacja i redukcja kosztów zakupów, umożliwienie zarządzania cenami i kosztami, stworzenie transparentnego, kontrolowalnego i efektywnego procesu zakupów.
Największe osiągnięcie: Obniżenie kosztów zakupów w realizowanych konkursach od 7% do 30%.

Reorganizacja procesu sprzedaży operatora logistycznego

Zadanie: Zaprojektowanie i wdrożenie efektywnego procesu sprzedażny. Wdrożenie systemu CRM. Opracowanie i wdrożenie narzędzi systemu zarządzania sprzedażą.
Branża: Logistyka
Wielkość firmy: 600 pracowników; 100 mln PLN przychodu
Kraj: Polska
Cel: Zaprojektowanie, wdrożenie i uruchomienie efektywnego procesu sprzedaży.
Rola: Zarządzanie projektem, wdrożenie poprzez realizację zadań projektu.
Czas realizacji: 3 miesięcy
Produkty: Wdrożenie systemu CRM. Opracowanie i wdrożenie narzędzi systemu zarządzania sprzedażą, szkolenie pracowników sprzedaży.

PROJEKTY OPTYMALIZACJI PROCESU

Rekonfiguracja biznesu/usługi dla podniesienia jego opłacalności

Zadanie: rekonfiguracja biznesu/usługi dla podniesienia jego opłacalności
Branża:
logistyka
Kraj: Polska
Cel:
podniesienie poziomu jakości obsługi, przeprojektowanie usługi zgodnie z oczekiwaniami klientów, uruchomienie efektywnego i stale rosnącego procesu sprzedaży, zwiększenie wielkości sprzedaży
Rola: zarządzanie projektem, wdrożenie poprzez realizację zadań projektu,
Czas realizacji: 4 miesiące
Największe osiągnięcie:
sprawne uruchomienie efektywnego procesu sprzedaży, zmiana filozofii zarządzania wykonaniem usługi polegająca na delegowaniu odpowiedzialności i uprawnień w dół organizacji.

Opracowanie i wdrożenie strategii marketingowej dla firmy usługowej B2B

Zadanie: opracowanie i wdrożenie strategii strategii marketingowej dla firmy usługowej B2B
Branża:
usługi B2B
Kraj:
Polska
Cel:
realizacja efektywnej kosztowo strategii marketingowej mającej na celu zbudowanie ogólnopolskiej marki w sektorze usług B2B
Rola:
opracowanie koncepcji i strategii marketingowej, nadzorowanie realizacji strategii oraz jej poszczególnych elementów/akcji
Czas realizacji:
36 miesięcy
Największe osiągnięcie:
wykreowanie najlepiej rozpoznawalnej marki w branży

Opracowanie i wdrożenie kompletnej infrastruktury IT przedsiębiorstwa

Zadanie: stworzenie kompletnej infrastruktury IT dla firmy ogólnopolskiej posiadającej sieć oddziałów
Branża:
usługi B2B
Kraj: Polska
Cel: posiadanie efektywnej kosztowo infrastruktury IT (sprzętowej i programowej)
Rola:
opracowanie koncepcji i nadzorowanie realizacji projektu
Czas realizacji:
4 miesięcy Największe osiągnięcie: stworzenie sprawnej infrastruktury IT w optymalny sposób wykorzystującej rozwiązania Open Source

Podniesienie efektywności procesu szkoleniowego poprzez e-learning

Zadanie: modyfikacja procesu doskonalenia zawodowego pracowników w celu zwiększenia jego efektywności edukacyjnej oraz redukcji kosztów
Branża:
usługi B2B
Kraj:
Polska
Cel:
otrzymanie prostego i efektywnego kosztowo systemu szkolenia pracowników, który jednocześnie spowodowałby odciążenie działu HR
Rola:
zarządzanie projektem, wybór platformy e-learnirng, przeprowadzenie testów, wdrożenie,
Czas realizacji:
2 miesiące
Największe osiągnięcie:
system szkolenia w efektywny sposób łączy szkolenia tradycyjne i platformę elektroniczną ( wykorzystywaną do zarządzania procesem szkoleniowym, utrwalania wiedzy i umiejętności, sprawdzania efektywności szkoleń i raportowania), wykorzystano platformę e-learning należącą do Open Source (Wolne Oprogramowanie), w związku z czym jej wdrożenie nie wiązało się z dodatkowymi kosztami.

Podniesienia efektywności sprzedaży i obsługi klienta

Zadanie: podniesienia efektywności sprzedaży i jakości obsługi klienta poprzez reorganizację posiadanych zasobów
Branża: usługi B2B
Kraj: Polska
Cel: zwiększenie efektywności działu handlowego mierzonej jako wzrost przychodów, podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników działu handlowego oraz działu obsługi klienta, podniesienie zaangażowania pracowników w realizowane przez siebie zadania i zwiększenie ich satysfakcji z pracy, podniesienie jakości obsługi klienta poprzez eliminację najczęstszych potknięć i wprowadzenie zmian w procesach i procedurach
Rola: przygotowanie projektu, zarządzanie projektem, wdrożenie poprzez realizację zadań projektu, monitorowanie i utrwalanie efektów projektu
Czas realizacji: 6 miesięcy
Największe osiągnięcie: podniesienie efektywności sprzedaży i obsługi klienta skutkujący 31% wzrostem przychodów i zmniejszeniem reklamacji o 15%.

Organizacja contact center

Zadanie: rekonfiguracja biznesu/usługi dla podniesienia jego opłacalności
Zadanie:
organizacja działu contact center
Branża:
logistyka
Kraj: Polska
Cel:
wprowadzenie zmian do realizacji procesów sprzedaży i obsługi klienta jako realizacja strategii poszerzenia bazy klientów w kierunku segmentów małych i średnich przedsiębiorstw
Rola:
przygotowanie projektu, zarządzanie projektem, wdrożenie poprzez realizację zadań projektu,
Czas realizacji:
3 miesiące.

Reorganizacja biznesu/usługi transportowej operatora logistycznego Czechy

Zadanie: rekonfiguracja biznesu/usługi dla podniesienia jego efektywności i zakresu synergii z innymi działami operatora logistycznego
Branża:
logistyka
Kraj: Czechy
Cel:
określenie strategii rozwoju i planów działania, podniesienie poziomu jakości obsługi, przeprojektowanie usługi zgodnie z oczekiwaniami rynku, uruchomienie efektywnego i stale rosnącego procesu sprzedaży,
Rola: zarządzanie projektem, wdrożenie poprzez realizację zadań projektu,
Czas realizacji: 6 miesiące

Reorganizacja biznesu/usługi transportowej operatora logistycznego Rumunia

Zadanie: rekonfiguracja biznesu/usługi dla podniesienia jego efektywności i zakresu synergii z innymi działami operatora logistycznego
Branża:
logistyka
Kraj: Rumunia
Cel:
określenie strategii rozwoju i planów działania, podniesienie poziomu jakości obsługi, przeprojektowanie usługi zgodnie z oczekiwaniami rynku, uruchomienie efektywnego i stale rosnącego procesu sprzedaży,
Rola: zarządzanie projektem, wdrożenie poprzez realizację zadań projektu,
Czas realizacji: 6 miesiące

Przemodelowanie łańcucha dostaw dla CarpetRight Polska Sp.z o.o.

Zadanie: przemodelowanie łańcucha dostaw dla CarpetRight Polska Sp.z o.o.
Branża: sieci handlowe
Kraj: Polska
Cel: analiza funkcjonującego łańcucha dostaw a nasępnie jego przemodelowanie pod kątem optymalizacji wykorzystania powierzchni magazynowych, zaopatrzenia i logistyki dostaw
Rola: realizacja projektu
Czas realizacji: 2 miesiące

Opracowanie i wprowadzenie na rynek nowego produktu dla GRUPA L.S. Sp. z o.o.

Zadanie: Opracowanie i wprowadzenie na rynek nowego produktu – usługi outsourcingu procesów około produkcyjnych. Projekt wpisywał się w strategię rozwoju firmy jako dealera wózków widłowych marki Caterpillar (r)
Branża: Usługi B2B
Kraj: Polska
Cel: Opracowanie i wprowadzenie na rynek nowego produktu
Rola: Realizacja projektu
Czas realizacji: 12 miesięcy

Reorganizacja obszaru procesu produkcji producenta mebli

Zadanie:Reorganizacja obszaru produkcja, przygotowanie i wdrożenie systemu zarządzania obszarem produkcja.
Branża: Produkcja mebli
Wielkość firmy: 200 pracowników; 20 mln PLN przychodu
Kraj: Polska
Rola: Konsultant, nadzorowanie managera projektu,
Czas realizacji: 3 miesiące Cel: Reorganizacja i podniesienie efektywności procesu produkcyjnego zapewnienie jakości, wprowadzenie zasad elastyczności dostosowujących zdolności produkcyjne do popytu.

Przemodelowanie sieci dystrybucji producenta żywności

Zadanie:Zaprojektowanie optymalnej kosztowo sieci dystrybucji dostosowanie jej do rozszerzającej się bazy klientów. Przygotowanie dedykowanego algorytmu podział kosztów logistycznych, przygotowanie modeli logistycznych oraz prognozowania kosztów dostawy do pojedynczych punktów na terenie całego kraju. Wytypowanie KPI i przygotowanie systemu zarządzanie przez cele w obszarze dystrybucji.
Branża: Produkcja żywności
Wielkość firmy: 300 pracowników; 100 mln PLN przychodu.
Kraj: Polska
Rola: Konsultant, realizacja projektu.
Czas realizacji: 3 miesiące
Cel: Optymalizacja i redukcja kosztów logistycznych umożliwienie zarządzania cenami i kosztami.

Redukcja zaangażowania kapitału obrotowego u producenta maszyn

Zadanie:Przebudowa wewnętrznych przebiegów procesów planowania i realizacji zamówień oraz zwiększenia elastyczności produkcji w celu zmniejszenia zaangażowania kapitału obrotowego.
Branża: Produkcja maszyn i urządzeń
Wielkość firmy: 160 pracowników; 50 mln PLN przychodu.
Kraj: Polska
Rola: Konsultant, realizacja projektu.
Czas realizacji: 3 miesiące
Cel: Zmniejszenie zaangażowanego kapitału obrotowego o 10%.

Przebudowa i podniesienie efektywności procesu zakupów sieci handlowej

Zadanie:Zaprojektowanie i wdrożenie optymalnego kosztowo procesu zakupów produktów i usług inwestycyjnych oraz zakupów wspierających procesy. Opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania zakupami.
Branża: Handel detaliczny optyką
Wielkość firmy: 1200 pracowników; 300 mln PLN przychodu.
Kraj: Polska
Rola: Interim manger, realizacja projektu.
Czas realizacji: 4 miesiące
Cel: Optymalizacja i redukcja kosztów zakupów, umożliwienie zarządzania cenami i kosztami, stworzenie transparentnego, kontrolowalnego i efektywnego procesu zakupów.
Największe osiągnięcie: Obniżenie kosztów zakupów w realizowanych konkursach od 7% do 30%.

PROJEKTY DIAGNOZY POWODÓW TRUDNOŚCI

Opracowanie i wdrożenie strategii marketingowej dla firmy usługowej B2B

Zadanie: opracowanie i wdrożenie strategii strategii marketingowej dla firmy usługowej B2B
Branża:
usługi B2B
Kraj:
Polska
Cel:
realizacja efektywnej kosztowo strategii marketingowej mającej na celu zbudowanie ogólnopolskiej marki w sektorze usług B2B
Rola:
opracowanie koncepcji i strategii marketingowej, nadzorowanie realizacji strategii oraz jej poszczególnych elementów/akcji
Czas realizacji:
36 miesięcy
Największe osiągnięcie:
wykreowanie najlepiej rozpoznawalnej marki w branży

Przygotowanie analizy strategicznej dla firmy FMCG

Zadanie: przygotowanie analizy strategicznej dla firmy FMCG
Branża:
produkcja, FMCG
Kraj:
Polska
Cel:
przygotowanie analizy strategicznej dla procesu pozyskiwania inwestora
Rola:
opracowanie analizy strategicznej
Czas realizacji:
1 miesiąc
Największe osiągnięcie:
na podstawie przygotowanej analizy strategicznej potencjalny inwestor podjął decyzję o zaangażowaniu się w w/w firmę

Przemodelowanie łańcucha dostaw dla CarpetRight Polska Sp.z o.o.

Zadanie: przemodelowanie łańcucha dostaw dla CarpetRight Polska Sp.z o.o.
Branża: sieci handlowe
Kraj: Polska
Cel: analiza funkcjonującego łańcucha dostaw a nasępnie jego przemodelowanie pod kątem optymalizacji wykorzystania powierzchni magazynowych, zaopatrzenia i logistyki dostaw
Rola: realizacja projektu
Czas realizacji: 2 miesiące

Reorganizacja systemu zarządzania w Cementowni WARTA S.A.

Zadanie: Reorganizacja systemu zarządzania w Cementowni WARTA S.A. Wygenerowanie oszczędności na poziomie 7 milionów złotych rocznie w wyniku wprowadzonych zmian.
Branża: produkcja cementu
Kraj: Polska
Cel: Optymalizacja zapotrzebowania na zasoby (paca, dostępność urządzeń) poprzez planowanie w procesie załadunku i dystrybucji. Wdrożenie mechanizmów kontroli efektywności wykorzystania zasobów w procesie produkcyjnym. Reorganizacja służb utrzymania ruchu. Podniesienie efektywności zakupów, przetargów remontowych, przetargów na usługi transportowe.
Rola: zarządzanie projektem, wdrożenie poprzez realizację zadań projektu,
Czas realizacji: 8 miesięcy
Największe osiągnięcie: Reorganizacja służb utrzymania ruchu w oparciu o podstawy TPM (Total Productive Maintenance). Reorganizacja dystrybucji cementu luzem i obniżenie cen kontraktowanych usług transportowych o 8%;

Reorganizacja systemu zarządzania w YAWAL S.A.

Zadanie: Reorganizacja systemu zarządzania w YAWAL S.A. Wygenerowanie oszczędności na poziomie 1 miliona złotych rocznie w wyniku wprowadzonych zmian.
Branża: produkcja profili aluminiowych
Kraj: Polska
Cel: Poprawa funkcjonowania w obszarach produkcja, transport i logistyka, magazyn.
Rola: nadzór dyrektora projektu, współzarządzanie projektem,
Czas realizacji: 6 miesięcy

Reorganizacja systemu zarządzania w HAVO Sp z o.o.

Zadanie: Reorganizacja systemu zarządzania w HAVO Sp z o.o. Wygenerowanie oszczędności na poziomie 1,5 miliona złotych rocznie w wyniku wprowadzonych zmian.
Branża: Sprzedaż detaliczna i hurtowa RTV i AGD
Kraj: Polska
Cel: Poprawa funkcjonowania w obszarach transport i logistyka, magazyn, ściąganie należności,  sprzedaż hurtowa, sprzedaż detaliczna.
Rola: nadzór dyrektora projektu, współzarządzanie projektem,
Czas realizacji: 6 miesięcy

Reorganizacja operacyjna firmy produkcyjnej

Zadanie: Reorganizacja systemu zarządzania w firmie produkcyjnej. Wygenerowanie oszczędności na poziomie 6,7 milionów złotych rocznie w wyniku wprowadzonych zmian.
Branża: Poligrafia i produkcja multimediów
Wielkość firmy: 700 pracowników; 210 mln PLN przychodu
Kraj: Polska
Cel: Optymalizacja zapotrzebowania na zasoby poprzez planowanie w procesie produkcyjnym. Wdrożenie mechanizmów kontroli efektywności wykorzystania zasobów w procesie produkcyjnym. Redukcja odpadów i braków.
Rola: zarządzanie projektem, wdrożenie poprzez realizację zadań projektu,
Czas realizacji: 5 miesięcy
Największe osiągnięcie: Poprawa efektywności wykorzystania zasobów ludzkich o 20% oraz redukcja odpadu produkcyjnego papieru o 35%.

Dostosowanie firmy do zmiennych warunków rynkowych dla producenta maszyn

Zadanie: Dostosowanie modelu funkcjonowania firmy do zmiennych warunków rynkowych, podniesienie efektywności i obniżenie kosztów procesu produkcyjnego, redukcja zaangażowanego kapitału obrotowego, skrócenie realizacji zamówień.
Branża: Produkcja maszyn i urządzeń
Wielkość firmy: 160 pracowników; 50 mln PLN przychodu
Kraj: Polska
Rola: Realizacja projektu,
Czas realizacji: 7 miesiące
Największe osiągnięcie: Redukcja pracy w toku o 73%, Zmniejszenie zaangażowanego kapitału obrotowego o 21%, wzrost efektywności produkcji o 7%.

Przemodelowanie sieci dystrybucji producenta żywności

Zadanie:Zaprojektowanie optymalnej kosztowo sieci dystrybucji dostosowanie jej do rozszerzającej się bazy klientów. Przygotowanie dedykowanego algorytmu podział kosztów logistycznych, przygotowanie modeli logistycznych oraz prognozowania kosztów dostawy do pojedynczych punktów na terenie całego kraju. Wytypowanie KPI i przygotowanie systemu zarządzanie przez cele w obszarze dystrybucji.
Branża: Produkcja żywności
Wielkość firmy: 300 pracowników; 100 mln PLN przychodu.
Kraj: Polska
Rola: Konsultant, realizacja projektu.
Czas realizacji: 3 miesiące
Cel: Optymalizacja i redukcja kosztów logistycznych umożliwienie zarządzania cenami i kosztami.

Identyfikacja potencjałów poprawy łańcucha dostaw dystrybutora elektroniki

Zadanie:Analiza procesów i identyfikacja potencjałów poprawy w funkcjonującym łańcuchu dostaw dla dystrybutora elektroniki
Branża: Handel hurtowy elektroniką
Wielkość firmy: 800 pracowników; 4,5 mld PLN przychodu.
Kraj: Polska
Rola: Konsultant, realizacja projektu.
Czas realizacji: 4 miesiące

Przebudowa i podniesienie efektywności procesu zakupów sieci handlowej

Zadanie:Zaprojektowanie i wdrożenie optymalnego kosztowo procesu zakupów produktów i usług inwestycyjnych oraz zakupów wspierających procesy. Opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania zakupami.
Branża: Handel detaliczny optyką
Wielkość firmy: 1200 pracowników; 300 mln PLN przychodu.
Kraj: Polska
Rola: Interim manger, realizacja projektu.
Czas realizacji: 4 miesiące
Cel: Optymalizacja i redukcja kosztów zakupów, umożliwienie zarządzania cenami i kosztami, stworzenie transparentnego, kontrolowalnego i efektywnego procesu zakupów.
Największe osiągnięcie: Obniżenie kosztów zakupów w realizowanych konkursach od 7% do 30%.

Wdrożenie najlepszych praktyk operacyjnych w zakładzie produkcyjnym żywności

Zadanie:Analiza możliwości podniesienia sprawności procesów biznesowych, zaprojektowanie i wdrożenie narzędzi dla usprawnienia procesów.
Branża: Produkcja żywności, piekarnia
Wielkość firmy: 600 pracowników; 60 mln PLN przychodu.
Kraj: Polska
Rola: Interim manger, realizacja projektu.
Czas realizacji: 4 miesiące
Cel: Opracowanie, dostosowanie do potrzeb i wdrożenie zestawu najlepszych praktyk w wybranych procesach biznesowych.
Produkty: Elementy ładu organizacyjnego, w tym kaskada odpowiedzialności, zakresy odpowiedzialności kadry kierowniczej, zapotrzebowanie na pracę w obszarach i pionach; Proces zarządzania wytwarzaniem w wdrażaniem do produkcji nowych produktów, Proces kompleksowego zarządzania jakością.

Reorganizacja operacyjna firmy produkcyjnej

Zadanie: Reorganizacja systemu zarządzania w firmie produkcyjnej. Wdrożenie najlepszych praktyk biznesowych i operacyjnych
Branża: Produkcja metalowa
Wielkość firmy: 200 pracowników; 40 mln PLN przychodu
Kraj: Polska
Cel: Optymalizacja zapotrzebowania na zasoby poprzez planowanie w procesie produkcyjnym. Wdrożenie mechanizmów kontroli efektywności wykorzystania zasobów w procesie produkcyjnym. Redukcja odpadów i braków i reklamacji. Podniesienie terminowości dostaw.
Rola: Zarządzanie projektem, wdrożenie poprzez realizację zadań projektu,
Czas realizacji: 6 miesięcy
Produkty: Ład organizacyjny, w tym kaskada odpowiedzialności, zakresy odpowiedzialności kadry kierowniczej, system wynagradzania, system premiowania, zarządzania przez cele, zestaw KPI; Systemy zarządzania: produkcji, zakupów, kontroli jakości, planowania, sprzedaży z kompletem narzędzi i najlepszych praktyk.

Reorganizacja procesu sprzedaży operatora logistycznego

Zadanie: Zaprojektowanie i wdrożenie efektywnego procesu sprzedażny. Wdrożenie systemu CRM. Opracowanie i wdrożenie narzędzi systemu zarządzania sprzedażą.
Branża: Logistyka
Wielkość firmy: 600 pracowników; 100 mln PLN przychodu
Kraj: Polska
Cel: Zaprojektowanie, wdrożenie i uruchomienie efektywnego procesu sprzedaży.
Rola: Zarządzanie projektem, wdrożenie poprzez realizację zadań projektu.
Czas realizacji: 3 miesięcy
Produkty: Wdrożenie systemu CRM. Opracowanie i wdrożenie narzędzi systemu zarządzania sprzedażą, szkolenie pracowników sprzedaży.