PRODUKTYWNOŚĆ OSOBISTA

O książce:
Produktywność osobista to książka dla wszystkich tych którzy chcieliby pracując tyle samo osiągać więcej.
Na ten temat napisano bardzo dużą ilość pozycji z których większość pretenduje do uniwersalnych rozwiązań dzięki którym można osiągnąć lepsze zarządzanie czasem, wyższą efektywność, większą kontrolę nad swoją pracą. Pouczają: "postępuj tak jak radzę, a osiągniesz sukces".
Bazując na swojej praktyce zawodowej wiem jak rzadko takie podejście sprawdza się w rzeczywistym świecie realnych osób. To że wiemy, jak coś powinno być idealnie zorganizowane niekoniecznie oznacza że będzie to w ten sposób wykonywane .

Dlatego pisząc swoją książkę postawiłem sobie 2 cele:
  1. Opisać własne sprawdzone doświadczenia, sposoby pracy i narzędzia, by czytelnik mógł sobie z nich wybrać te pomysły, które sprawdzą się w jego przypadku. Wykorzystanie nawet części moich propozycji podniesie Waszą produktywność, choć może to być wzrost niewielki.
  2. Opisałem tylko te propozycje, które dają największe efekty, a jednocześnie można je zebrać w jeden kompletny system pracy. Ta przejrzystość i dobór rozwiązań powinien ułatwić każdemu adaptowanie ich do własnych potrzeb i systemów pracy.

Czerpałem z systemów zarządzania czasem (GTD), organizacji procesu pracy (Personal Kanban), organizacji procesów produkcyjnych (lean management, agile management), ale przede wszystkim z własnego doświadczenia w ciągłym podnoszenia własnej produktywności.

Proponowane w mojej książce rozwiązania są proste i logiczne ale nie intuicyjne. Uważam też, że dopiero połączenie ich w jeden system potęguje efekt wzrostu produktywności.


Dzięki tej książce dowiesz się:

    * jak opanować i uporządkować natłok codziennych zadań i spraw
    * jak bez kiwnięcia palcem podnieść swoją produktywność
    * jak zmienić telefon i komputer z pożeracza czasu w sojusznika produktywności
    * jak pracować mniej i osiągać więcej

Roman Wendt

Autor