METODYKA INTERIM MANAGEMENT

O książce:
Metodyka IM została opracowana przez Stowarzyszenie Interim Managers w ramach projektu „Interim Management - nowość w zarządzaniu wiekiem i firmą” realizowanego w partnerstwie ponadnarodowym z Institute of Interim Management (IIM) oraz w partnerstwie narodowym z Inwenta sp. z o.o. w ramach działania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.
Stanowi ona odzwierciedlenie praktyk realizacji projektów interim management członków Stowarzyszenia i jako taka została przygotowana jako zbiór najlepszych praktyk do upowszechnienia i stosowania przez managerów wchodzących na ścieżkę interim managementu.
Kształt metodyki IM był konsultowany i weryfikowany z partnerami projektu – przede wszystkim z partnerem ponadnarodowym – Institute of Interim Management (IIM) z Wielkiej Brytanii.

Metodyka IM skupia się przede wszystkim na potencjalnie słabiej rozwiniętych umiejętnościach realizacji projektów biznesowych, co najczęściej można spotkać u osób funkcjonujących w środowisku biznesowym jako pracownicy etatowi.
Metodyka może stanowić także ramy postępowania dla firm, które chciałyby maksymalnie wykorzystać współpracę z Interim Managerem i uzyskać z niej jak najwięcej korzyści - nie tylko w postaci realizacji celu biznesowego, dla którego zatrudniany jest Interim Manager, ale również długotrwałego wzmocnienia swojej organizacji firmowej.

Metodyka IM jest przykładową formułą, która zawiera kluczowe elementy niezbędne dla realizacji projektu i jednocześnie zachowuje prostą i zwartą budowę. Dzięki temu możliwe jest jej rozbudowywanie o elementy wynikające z wymogów klienta, potrzebne do realizacji projektu interim management w danej formule. Wraz z rozbudowywaniem bazy swoich doświadczeń Interim Manager może modyfikować i indywidualizować narzędzia, w efekcie tworząc własną metodykę pracy.

Metodyka dostosowana została do polskich realiów biznesowych początku XXI wieku i jako taka różni się od sposobów funkcjonowania Interim Managerów na rynkach bardziej rozwiniętych.

Roman Wendt

Autor