Interim Manager – instrukcja obsługi. 12 kroków udanego projektu interim management.

Interim management jest nowym zjawiskiem i często firma chcąca skorzystać z tego rozwiązania nie wie od czego zacząć.
Oto krótka instrukcja krok po kroku jak to zrobić:

POTRZEBA organizacja stwierdza, że potrzebne są jej dodatkowe kompetencje i/lub doświadczenie na krótki okres (nowe przedsięwzięcie, lub częściej obecni pracownicy nie są w stanie poradzić sobie z postawionymi przed nimi zadaniami kluczowymi dla firmy)
MAKE OR BUY przeprowadzona analiza korzyści i kosztów prowadzi do decyzji o zatrudnieniu interim managera zamiast pracownika etatowego
SPECYFIKACJA opisane zostaje zadanie do wykonania zakres działań, oczekiwany rezultat, korzyści (w wymiarze finansowym o ile możliwe) i ramy czasowe projektu oraz oczekiwany profil (kompetencje, doświadczenie) interim managera
BUDŻET przygotowany i zatwierdzony zostaje budżet projektu IM (koszty pozyskania IM-a, honorarium ( w tym success fee), koszty dodatkowe (np. podróże)
KONTRAKT zidentyfikowany i pozyskany zostaje interim manager w oparciu o kontrakt, który precyzuje: a)opis zadania i roli, b) odpowiedzialność, c) czas realizacja zadania, d) honorarium, e) warunki płatności, f) klauzulę poufności i zakaz konkurencji, g) warunki przedterminowego rozwiązania umowy
START interim manager pojawia się w organizacji
PLAN T1 określone zostaje zakres prac i rezultat dla pierwszego tygodnia pracy
RAPORT T1 przedstawiony zostaje raport z działań w pierwszym tygodniu prac, obie strony oceniają współpracę, doprecyzowanie zasad
SYSTEM KONTROLI ustalony zostaje mechanizm planowania i raportowania i akceptowania postępu pracownicy
MONITOROWANIE cotygodniowe postępy prac są monitorowane i akceptowane bądź ustalane korekty w realizacji planu
REZULTAT osiągnięty zostaje zaplanowany rezultat
KONIEC zakończenie współpracy i rozliczenie zobowiązań finansowych