Zmiana – zadanie trudne, niewdzięczne i ryzykowne – wiesz na co się porywasz?

Organizacja jest jak kryształ.
Zaczątkiem (zarodkiem) wokół którego się formuje jest właściciel, przywódca, lider. On wyznacza porządek (świadomie lub częściej podświadomie) w jakim tworzy się struktura organizacyjna, mechanizmy operacyjne, wartości, etyka firmy.
Ponieważ firma przetrwała, oznacza to że sposób jej zorganizowania był lepszy niż konkurencji.

organizacja jest jak kryształ
Zmiana otoczenia wymaga dostosowania

Gdy jednak otoczenie (lub wielkość firmy) się zmienia, to co dotychczas było częścią mechanizmu odpowiedzialnego za sukces staje się powodem problemów .

Zarządzanie zmianą to w dużej mierze zmiana struktury kryształu.
Nie zawsze jest to możliwe i nie wszystkie kryształy przeobrażają się z sukcesem.
Zawsze wymaga to ogromnej ilości energii i wysiłku.