Reorganizacja systemu zarządzania w YAWAL S.A.

Zadanie: Reorganizacja systemu zarządzania w YAWAL S.A. Wdrożenie IMPACT SYSTEM. Wygenerowanie oszczędności na poziomie 1 miliona złotych rocznie w wyniku wprowadzonych zmian.
Branża: produkcja profili aluminiowych
Kraj: Polska
Cel: Poprawa funkcjonowania w obszarach produkcja, transport i logistyka, magazyn.
Rola: nadzór dyrektora projektu, współzarządzanie projektem,
Czas realizacji: 6 miesięcy