Reorganizacja systemu zarządzania w WIGOLEN S.A.

Zadanie: Reorganizacja systemu zarządzania w WIGOLEN S.A. Wdrożenie IMPACT SYSTEM. Wygenerowanie oszczędności na poziomie 1,2 miliona złotych rocznie w wyniku wprowadzonych zmian.
Branża: produkcja tkanin technicznych
Kraj: Polska
Cel: Poprawa funkcjonowania w służbach utrzymania ruchu, wydziale produkcyjnym; sprzedaży.
Rola: nadzór dyrektora projektu, współzarządzanie projektem,
Czas realizacji: 4 miesiące