Międzynarodowy standard zabezpieczania informacji BS 7799

Norma BS 7799 porządkuje i uszczalenia system ochrony informacji

Jeszcze niedawno – pod koniec lat 90-ch nie istniał jeden standard bezpieczeństwa zarządzania informacją.
Większość firm, która chciała posiadać kompleksowe zabezpieczenia sięgała po brytyjskie doświadczenia, gdzie dziedzina ta była najlepiej rozwinięta.

Obecnie istnieje już międzynarodowy standard zabezpieczania informacji: norma BS 7799:2002.
Jego popularność rośnie, choć raczej w sferze zainteresowań niż praktycznych wdrożeń.

Na całym świcie tylko 800 firm może poszczycić się jego posiadaniem.

Bezsprzeczne jest że z upływem czasu norma ta będzie nabierała coraz większego znaczenia i może nawet prześcignąć popularne dzisiaj normy serii ISO 9000.

Obecnie najwięcej certyfikatów posiadają firmy z Japonii i Wielkiej Brytanii. W krajach unijnych zauważa się wzrost zainteresowania we Włoszech, Niemczech, Finlandii.

Przyczyny, którymi kierują się firmy wdrażające BS 7799

  • skuteczne zabezpieczenie posiadanych zasobów
  • efekt biznesowy – podnoszący wiarygodność i zaufanie w oczach klientów
  • efekt marketingowy – wyróżnianie na tle konkurencji