Braki i niedociągnięcia w internetowych systemach networking

Najczęstsze uwagi dotyczące braków i niedociągnięcia w internetowych systemach networkingowych:

(na podstawie Social Networking Systems: History, Critique and Knowledge Management Potentials, INF385Q, Thomas P Kiehne School of Information University of Texas, at Austin, 29-04-2004):

  • wiele systemów (zamkniętych i niekompatybilnych) -> konieczność zapisywania się do nich, jeżeli należą do nich twoi przyjaciele
  • płaska hierarchia akceptacji – jesteś lub nie 'przyjacielem’ -> jeżeli tak – masz dostęp do wszystkich moich informacji
  • uproszczony model relacji społecznej
  • sztywne ramy prezentacji profilu (jeżeli chcemy prezentować kilka profili – wymagane jest kilka kont)
  • ograniczenia do możliwości oferowanych przez system
  • brak ochrony danych osobowych
  • oferowanie narzędzi, które i tak są już obecne na komputerach klientów (bez możliwości synchronizacji danych) np. e-mail, chat etc.