Networking podstawą rynku pracy XXI wieku

Networking podstawą/bazą rynku pracy XXI wieku

Podstawy obecnego rynku pracy
Obecnie u podstaw rynku pracy leży:
ZAUFANIE I PRZEWIDYWALNOŚĆ
Zaufanie i pewność, że pracownik wykona określone zadanie. Ktoś inny mógłby je wykonać lepiej, ale ryzyko związane z powierzaniem zadania komuś nowemu jest zbyt duże w stosunku do możliwych rezultatów, dlatego powierzamy zadanie komuś, kto wykona je przeciętnie, ale mamy pewność, że osiągniemy spodziewany efekt.

KOSZTY
Stały pracownik jest tańszy (per zadanie) niż wynajęty specjalista do określonego zadania, ponieważ niespecjaliście musimy opłacić jego dodatkowe koszty (czas poszukiwania i oczekiwania na pracę, koszty poszukiwania -reklama/marketing, koszty biurowe i administracyjne itp)

ASPEKT PSYCHOLOGICZNO-SPOŁECZNY
Aspekt psychologiczno-społeczny – pracownika postrzegamy jako należącego do 'naszej grupy’ i możemy na niego 'liczyć’ (inne potrzeby, ekstra zlecenia wykraczające poza ramy konkretnego zadania itp)

PRAWO
Podstawa prawna (wyrastająca z historii stosunków pracowniczych, pojęcie zakorzenione w świadomość)

Obecnie zachodzące zmiany

 • zmiana -> zatrudnianie na czas nieokreślony, wykonanie projektu, freelancerzy
 • outsourcing -> wydzielanie na zewnątrz nieokreślonych funkcji -> siłą ograniczającą jest obawa przed utratą 'core competencies’ oraz utrata 'sterowalności’ procesu (zaufanie i przewidywalność)
 • zwiększenie przepływu informacji o możliwościach zatrudnienia dzięki internetowi
 • potencjał do ucieczki przed restrykcyjnymi systemami podatkowymi (ponieważ zasadzają się one na starych rozwiązaniach rynku pracy i nie nadążają za zmianami)
 • Networking rozwiązaniem przyszłości

  TEZA:
  Rozwiązaniem jest NETWORKING wyposażony w narzędzia wspomagające jego klasyczne atuty a oparte na przyspieszonym przepływie informacji dzięki nowoczesnym systemom SNS2 (Social Networking Systems – Informatyczne systemy networkingowe 2-giej generacji)
  Zapewniają one:

 • budowanie zaufania na bazie istniejącego już zaufania do osób, które znamy i którym ufamy (i sposób na przekazanie tych informacji)
 • szybszy przepływ informacji co do możliwości oraz potrzeb uczestników sieci networkingowej (zwiększenie podaży i popytu)
 • niższe koszty zatrudniania specjalistów (zwiększenie podaży, przez sprawniejszy przepływ informacji – zmniejszenie kosztów poszukiwania i oczekiwania na nowe zlecenia)
 • namiastka (powinna być podbudowana realną znajomością (tzw „twarzą w twarz”) poczucia przynależności do tej samej grupy, w ramach której możemy liczyć na innych jej członków
 • redukcja kosztów i uproszczenie działania dzięki funkcjonowaniu wśród 'znajomych’ -> możliwość rezygnacji z części zabezpieczeń oferowanych przez system prawny

  Obecnie poszczególne narzędzia i pojęcia niezbędne do powstania nowego rynku pracy już istnieją.
  To co jest potrzebne to zmiana nastawienia i świadomości zarówno wśród pracowników jak i firm.