Podniesienie efektywności edukacyjnej i kosztowej procesu szkoleniowego poprzez wdrożenie e-learningu

Zadanie: modyfikacja procesu doskonalenia zawodowego pracowników w celu zwiększenia jego efektywności edukacyjnej oraz redukcji kosztów

Branża: usługi B2B

Kraj: Polska

Cel: otrzymanie prostego i efektywnego kosztowo systemu szkolenia pracowników, który jednocześnie spowodowałby odciążenie działu HR

Rola: zarządzanie projektem, wybór platformy e-learning, przeprowadzenie testów, wdrożenie,

Czas realizacji: 2 miesiące

Największe osiągnięcie: system szkolenia w efektywny sposób łączy szkolenia tradycyjne i platformę elektroniczną ( wykorzystywaną do zarządzania procesem szkoleniowym, utrwalania wiedzy i umiejętności, sprawdzania efektywności szkoleń i raportowania), wykorzystano platformę e-learning należącą do Open Source (Wolne Oprogramowanie), w związku z czym jej wdrożenie nie wiązało się z dodatkowymi kosztami.