Opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju terytorialnego w warunkach ograniczonych możliwości inwestycyjnych

Zadanie: opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju terytorialnego mającej na celu pokrycie terytorium całego kraju dla firmy usługowej B2B, przy jednoczesnym zminimalizowaniu nakładów inwestycyjnych

Branża: usługi

Kraj: B2B

Cel: zbudowanie sieci oddziałów firmy na terenie całego kraju przy minimalnych nakładach finansowych

Rola: opracowanie koncepcji i strategii rozwoju poprzez franchising, przygotowanie ram finansowych, biznesowych i prawnych, przeprowadzenie rekrutacji franchisingobiorców, nadzorowanie tworzenia kolejnych oddziałów

Czas realizacji: 12 miesięcy

Największe osiągnięcie: pozyskanie franchisingobiorców do współpracy z firmą dopiero wkraczającą na rynek krajowy, sukces przekonania franchisingobiorców do idei biznesu oraz proponowanych zasad współpracy