METODYKA INTERIM MANAGEMENT

Spis treści:

1. Interim management #
2. Definicja
3. Geneza
3.1. Rynek
3.2. Korzyści firm w wyniku stosowania interim managementu
4. Wprowadzenie do metodyki
5. Zakres metodyki IM
6. Korzyści ze stosowania metodyki IM
7. Terminologia metodyki IM
8. Projekt interim management
9. Czym jest projekt IM (nawiązanie do program IM)
10. Czym projekt IM różni się od klasycznego zarządzania projektami (PM)
11. Charakterystyki projektu interim management
11.1. Zdefiniowany czas trwania
11.2. Zdefiniowany i mierzalny produkt biznesowy
11.3. Zdefiniowany i mierzalny efekt biznesowy
11.4. Odpowiedni zestaw działań dla wytworzenia produktu
11.5. Odpowiedni zestaw działań dla wytworzenia efektu
11.6. Określone zasoby w obszarze wpływu
11.7. Określona możliwość wpływu na zasoby
11.8. Transfer wiedzy
12. Czym projekt IM różni się od projektu konsultingowego
13. Główne obszary projektu IM
13.1. Obszar doradczy
13.2. Obszar rezultatów
13.3. Obszar wpływu na organizację
13.4. Obszar transferu wiedzy
14. Główne wymiary projektu
14.1. Wymiar etyczny
14.2. Wymiar szkoleniowy
14.3. Wymiar taktyczny
14.4. Wymiar techniczny
15. Dokumentacja w projekcie interim management
16. Archiwizacja w projekcie interim management
17. Kim jest Interim Manager?
17.1. Interim Manager działa celowo
17.2. Decyzja o rozpoczęciu kariery IM - od czego zacząć?
18. Główne fazy projektu interim management
18.1. Faza 1 - Diagnoza problemu, określenie oczekiwań, oszacowanie opłacalności
a) Narzędzie nr 1: Oferta i wykaz potrzeb biznesowych
b) Narzędzie nr 2: Umowa
Załącznik nr 1 do Umowy: Specyfikacja zadań do wykonania
Załącznik nr 2 do Umowy: Opis struktury projektu
18.2. Faza 2 - Analiza, wdrożenie i monitorowanie efektów
a) Narzędzie nr 3: Arkusz analizy korzyści i kosztów
b) Narzędzie nr 4: Plan działań i monitorowania efektów
18.3. Faza 3 - Rozliczenie efektów
a) Narzędzia nr 5: Wzór protokołu rezultatów projektu
18.4. Archiwizacja rezultatów
18.5. Efekty i etapy w Projekcie IM
a) Narzędzie nr 6: Metodyka tworzenia raportu archiwizującego
b) Referencje
19. O projekcie