INTERIM MANAGEMENT W POLSCE

Charakterystyka książki:
Celem publikacji, przygotowanej w oparciu i we współpracy z aktywnymi interim managerami, jest zaprezentowanie czytelnikom specyfiki funkcjonowania tego typu rozwiązania nie tylko od strony teoretycznej, ale przede wszystkim w oparciu o studia przypadków z konkretnych, przeprowadzonych i zakończonych sukcesem projektów. Niezwykle istotna i interesująca dla czytelnika powinna być specyfika rynku polskiego, na którym realizowane były wspomniane projekty.