Budowa systemu wynagrodzeń zmiennych dla LUMEL S.A.

Zadanie: Stworzenie zunifikowanego systemu premiowania dla całej firmy opartego o system zarządzania przez cele, metodologia zarządzania przez cele.
Branża: Produkcja automotive i urządzeń elektronicznych
Kraj: Polska
Cel: Podniesienie motywacyjnego charakteru wynagrodzeń.
Rola: współrealizacja projektu, zarządzanie projektem
Czas realizacji: 2 miesiące